ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ
Էկոքաղաք՝ Դիլիջանում
Էկոքաղաք՝ Դիլիջանում

2022թ․-ի հունվարին Club Capital Investors-ի շրջանակներում ակումբի անդամներից 16 հոգու և Club Capi...